Bc. Jitka Skálová, DiS.

Jsem zakladatelkou spolku Rozvoje dětí a rodičů Pomněnka. V roce 2015 jsem začala provozovat lesní mateřskou školku a následně od ledna 2017 se činnost spolku rozšířila o dětskou skupinu registrovanou pod MPSV. Naše organizace se postupem času rozvíjí a snaží se nabízet ty nejlepší služby pro děti a jejich rodiče. 

Práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje. Jsem absolventkou University Palackého v Olomouci oboru Sociální práce. Zaměřuji se na práci s rodinou a dětmi. Během své praxe v mateřské škole a dětské skupině jsem absolvovala další akreditované vzdělávací kurzy.

Mým cílem je vést děti k samostatnosti, učit a pomáhat jim osvojit si základní lidské hodnoty, rozvíjet jejich všestrannost. Snažím se být přirozenou oporou pro rodiče. Při práci s dětmi využívám metod učení hrou a nápodobou, zařazování pohybových, výtvarných a hudebních činností, využívání prvků Montessori pedagogiky, zážitkové pedagogiky, cvičení a hry na přirozený rozvoj řeči.


Absolvované vzdělávací kurzy:

  • Chůva pro děti předškolního věku – akreditace MŠMT
  • Asistent pedagoga – akreditace MŠMT
  • Diagnostika poruch chování u dětí předškolního věku - akreditovaný kurz
  • Vývoj dítěte předškolního věku - akreditovaný kurz
  • Primární logopedická prevence - akreditovaný kurz
  • První pomoc u dětí - akreditovaný kurz
  • Principy nenásilné komunikace s dětmi
  • Zapojení dítěte se specifickými potřebami do kolektivu
  • Práce s nadanými dětmi a jejich projevy

  

Intuedu

Adresa
Dr. Beneše 86, Uničov 783 91

Telefon
+420 732 283 719

E-mail
intuedu@spolekpomnenka.cz

Přihlaste se k odběru novinek z Intuedu! 

Budeme Vás informovat o zajímavých akcích, našich kroužcích, táborech, vzdělávání a novinkách. Odběr můžete kdykoli zrušit :)

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!