Příklad z praxe: Osobnostně sociální rozvoj u Intuedu

10.08.2023

Osobnostně sociální rozvoj u nás probíhá především v rámci našich specifických kroužků. Kroužek osobnostního rozvoje v Intuedu je navržen tak, aby poskytoval holkám i klukům originální a hravý způsob trávení volného času, který se zaměřuje na osobnostně sociální rozvoj. Veškeré aktivity jsou koncipovány tak, aby děti prožívaly zábavu a poznání v bezpečném prostředí. Program je flexibilní a přizpůsobuje se aktuálním tématům, potřebám a přáním dětí.

Náplň kroužku zahrnuje několik klíčových oblastí, které pomáhají dětem lépe porozumět sami sobě a rozvíjet se v různých situacích. Naše aktivity by se daly rozdělit do několika oblastí:

zdroj: vlastní pořízení
zdroj: vlastní pořízení

 • Dramaterapie: Využíváme dramatických her a situací k vyjádření emocí, prožitků a modelových situací na kterých si vyzkoušíme řešení různorodých problémů.
 • Arteterapie: Kreativní činnosti, jako je malování, modelování, a práce s různými uměleckými materiály, které podporují sebepoznání a vyjadřování emocí.
 • Pohybové aktivity: Fyzické aktivity a především pohybové hry, které podporují převším skupinovou dynamiku a rozvoj kamarádských vztahů.
 • Rozvoj komunikačních dovedností: Aktivity zaměřené na zlepšení schopnosti vyjadřovat se, naslouchat a porozumět druhým.
 • Rozvoj sociálních dovedností: Naučení se spolupracovat, vyjít si s ostatními, řešit konflikty a budovat vztahy.
 • Rozvoj kritického myšlení: Podpora schopnosti kriticky uvažovat, analyzovat situace a hledat řešení.
 • Rozvoj kreativity: Podněcování fantazie a inovativního myšlení prostřednictvím různých tvůrčích aktivit.
 • Aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů: Naučení se rozpoznávat a předejít nežádoucím situacím ve společnosti.
 • Seberozvoj a sebepoznání v různých situacích: Podpora poznání vlastních silných stránek, slabých stránek a zvládání výzev.
 • Zdravé sebepojetí a sebehodnocení: Posílení pozitivního pohledu na sebe a schopnost rozpoznat a přijmout své kvality.
 • Psychohygiena: Osvojení strategií pro péči o vlastní psychické zdraví a pohodu.
 • Emoce a prožívání: Naučení se lépe rozumět vlastním emocím a umět je adekvátně vyjadřovat.
zdroj: vlastní pořízení
zdroj: vlastní pořízení

Tímto širokým spektrem aktivit a témat dětem poskytuje kroužek prostor pro osobní rozvoj a rozšiřování dovedností, které jsou pro jejich život a budoucnost důležité. Díky hravé formě a formou zážitkové pedagogiky si děti mohou užívat každou chvíli strávenou v kroužku, aniž by si uvědomovaly, že se současně učí a rozvíjejí.

Jak kroužek Osobnostně sociálního rozvoje v Intuedu probíhá?


zdroj: vlastní pořízení
zdroj: vlastní pořízení
 • Na úvod rozložíme emoční karty. Jedná se o karty, na kterých jsou znázorněny různé emoce. Dítě si vybere tu, která mu v nejvíce sedí.
 • Společně se posadíme do kruhu a postupně sdělujeme ostatním důvod, proč jsme si kartu vybrali. Zároveň si sdělíme zážitky a vše z průběhu doby, kdy jsme se společně neviděli.
 • Dále si zahrajeme uvolňovací/ pohybovou hru a představíme si náplň dnešní lekce
 • Začneme tím, že děti řeknou, co už o daném tématu ví, a co si pod tím představují
 • Pomocí různých zábavných praktických her a cvičení se dozvídáme více o daném tématu a postupně jdeme více do hloubky
 • Následuje klidová, závěrečná aktivita. Tu volíme většinou v podobě některé z arteterapeutických technik, či nějaké skupinové hry.
 • Setkání ukončujeme společnou reflexí. Sdělíme si naše pocity z dnešního setkání, co jsme se dozvěděli nového, co nám setkání dalo, anebo naopak nedalo.

Autor: Tina Rozsypalová 

Intuedu

Adresa

Telefon
+420 732 283 719

E-mail
intuedu@spolekpomnenka.cz

Přihlaste se k odběru novinek z Intuedu! 

Budeme Vás informovat o zajímavých akcích, našich kroužcích, táborech, vzdělávání a novinkách. Odběr můžete kdykoli zrušit :)

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!