Kroužek je určený pro děti ve věku 12-15 let

 • Kroužek vychází z principů osobnostně sociálního rozvoje
 • Dramaterapie
 • Arteterapie
 • Pohybové aktivity
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Rozvoj kritického myšlení
 • Aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
 • Seberozvoj a sebepoznání v různých situacích
 • Zdravé sebepojetí a sebehodnocení
 • Psychohygiena
 • Emoce a prožívání
 • Vše hravou formou v bezpečném prostředí

Náplň kroužku se odvíjí od zakázek dětí, které si sdělíme na prvním setkání. Program je plně flexibilní s ohledem na aktuální témata, potřeby a přání dětí. Aktivity probíhají formou učení se prožitkem.

Kapacita: 10 dětí

Časová dotace: 60 min/1x za týden

Lektoři: Tina Rozsypalová

              Klára Petříková

Cena

3000,- /20 lekcí

(150,-/1 lekce)

možno uhradit ve dvou splátkách po 1500,-

Den a čas konání kroužku

úterý 17.00-18.00


kroužky probíhají od 6.2.2023 do 25.6.2023

Možnost potvrzení formuláře pro zdravotní pojišťovnu za účelem čerpání příspěvku na sportovní kroužky, příměstské tábory...

Dle konkrétní zdravotní pojišťovny.

Intuedu

Adresa
Dr. Beneše 86, Uničov 783 91

Telefon
+420 732 283 719

E-mail
intuedu@spolekpomnenka.cz

Přihlaste se k odběru novinek z Intuedu! 

Budeme Vás informovat o zajímavých akcích, našich kroužcích, táborech, vzdělávání a novinkách. Odběr můžete kdykoli zrušit :)

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!