KROUŽEK OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE I. 

Kroužek je určený primárně pro děti ve věku 7-11 let. Je pro holky i kluky. Kroužek vychází z osobnostně sociálního rozvoje a nabízí dětem originální způsob trávení volného času. Veškeré aktivity budou zažívat hravou formou, s prožitkem a v bezpečném prostředí. Aktivity zaměřené na osobnostně sociální rozvoj dětem pomohou lépe porozumět sami sobě, rozvíjet se v různých situacích a zlepšovat své sebepojetí a sebehodnocení. Náplň kroužku se odvíjí od zakázek dětí, které si sdělíme na prvním setkání. Program je plně flexibilní s ohledem na aktuální témata, potřeby a přání dětí.

V rámci kroužku probereme i témata jako je bezpečná komunikace na internetu, moderní sebeobrana, zvládání stresu, mezilidké vztahy...

Náplň kroužku:

 • Dramaterapie
 • Arteterapie
 • Pohybové aktivity
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Rozvoj kritického myšlení
 • Rozvoj kreativity
 • Aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
 • Seberozvoj a sebepoznání v různých situacích
 • Zdravé sebepojetí a sebehodnocení
 • Psychohygiena
 • Emoce a prožívání


 • Ještě více o osobnostním rozvoji zde
 • O kroužku osobnostním rozvoji z praxe zde


Kapacita: 10 dětí

Časová dotace: 1x týdně 

Lektor: Bc. et. Bc. Tina Rozsypalová, DiS.

             Bc. Klára Petříková

Cena

3000,-

možno uhradit ve dvou splátkách po 1500,-

Den a čas konání kroužku

středa 16.00-17.00

kroužky probíhají od 25.9.2023 do 19.1.2024  

Intuedu

Adresa
Dr. Beneše 86, Uničov 783 91

Telefon
+420 732 283 719

E-mail
intuedu@spolekpomnenka.cz

Přihlaste se k odběru novinek z Intuedu! 

Budeme Vás informovat o zajímavých akcích, našich kroužcích, táborech, vzdělávání a novinkách. Odběr můžete kdykoli zrušit :)

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!